*สามารถค้นหาข้อมูลการประเมินของผู้ประเมินได้ เมนูนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประเมินหากท่านต้องการทราบข้อมูลทะเบียนรถแท็กซี่ที่ท่านได้ใช้บริการสามารถค้นหาได้จากเมนูนี้